Se tot discută zilele astea despre drepturile preşedintelui ales şi suspendat Traian Băsescu în cazul în care o să fie demis la referendumul din 29 iulie. Din legea pe care o gasiţi integral mai jos reiese că un preşedinte demis prin referendum nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2. Dar chestia asta se aplică unui preşedinte aflat la primul mandat. Băsescu are deja un mandat încetat la termen deci beneficiază deja de prevederile acestei legi. Ele nu au fost puse în aplicare deoarece a fost reales dar are deja aceste drepturi.

LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman

ART. 1
(1) Prevederile prezentei legi se aplica persoanelor care au avut calitatea de şef al statului roman.
(2) Persoana care exercita funcţia de şef al statului roman beneficiazã de prevederile prezentei legi de la data încetãrii mandatului.
(3) Nu beneficiazã de prevederile prezentei legi persoana cãreia i-a încetat calitatea de şef al statului roman ca urmare a sãvârşirii unei infracţiuni pentru care a fost condamnata definitiv sau ca urmare a demiterii din funcţie prin referendum.
ART. 2
Persoanele care au avut calitatea de şef al statului roman beneficiazã pe durata vieţii de urmãtoarele drepturi:
a) folosinta gratuita a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de resedinta, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar;
b) o indemnizaţie lunarã în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordatã Preşedintelui României în exerciţiu;
c) paza şi protecţie, precum şi folosinta gratuita a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Paza, potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 3
(1) Drepturile prevãzute la art. 2 lit. b) se acorda şi în cazul în care persoana indreptatita beneficiazã şi de alte drepturi salariale ori venituri realizate din activitãţi profesionale, în condiţiile legii, sau cu titlu de pensie.
(2) Modalitãţile concrete privind exercitarea drepturilor prevãzute la art. 2 lit. a) şi c) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 4
(1) Persoanele beneficiare de prevederile prezentei legi îşi pierd drepturile acordate în cazul sãvârşirii unei infracţiuni, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare la o pedeapsa privativã de libertate.
(2) Locuinta de protocol acordatã potrivit art. 2 lit. a) nu poate fi resedinta pe care titularul a avut-o ca Preşedinte al României în funcţie.
(3) Membrii de familie ai titularului beneficiazã de dreptul de folosinta gratuita, potrivit art. 2 lit. a), numai pe durata vieţii titularului şi vor elibera locuinta în termen de 60 de zile.
ART. 5
Cheltuielile necesare în vederea aplicãrii prevederilor prezentei legi se suporta de ordonatorii principali de credite, dupã caz, iar sumele cu aceasta destinaţie sunt alocate anual prin legea bugetului de stat, potrivit instrucţiunilor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.
Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.


Vlad Robert M. Lutic

Blogger, scriitor, jurnalist.

2 comentarii

Mircea ScalatNo Gravatar · 26 ianuarie 2015 la 4:45 PM

Din economia textului Constitutiei, precum si a altor legi si hatarari de guvern nu am regasit nicaieri ce se intelege juridic prin sintagma>sef al statului Român111117 Presedintele Romaniei sef:
1. Persoană care conduce o organizație, o instituție etc.; conducător. ♦ Persoană superioară în grad sau în funcție altei persoane, considerată în raport cu aceasta; superior. ◊ Șef de orchestră = dirijor. ♦ (Fam.; la vocativ) Termen cu care cineva se adresează unei persoane (socotită egală sau inferioară).
2. (în sintagma) Șef de lucrări = grad didactic în învățământul superior științific și tehnic, intermediar între cel de asistent și cel de conferențiar; lector; persoană care are acest grad.
– Din fr. chef.
Adicatelea cu precadere cel cu grad superior in raport cu ceilalti din jurul sau. Ori conform Constitutiei României, presedintele nu este ales ca sa conduca, ci sa vegheze si sa supravegheze asupra armoniei functionarii institutiilor reprezentative ale celor 3 puteri. Prin urmare este mai aproape ca functionalitate cu ceea de dirijor de orchestra, decât de ŞEF de trupă.
si
>presedinte:
1. Persoană care conduce un organ de stat, o instituție, o organizație de stat, o asociație; persoană care prezidează o adunare, o dezbatere, o comisie etc.; prezident.
2. Denumire oficială dată șefului de stat al unor republici.
– Din fr. président, lat. praesidens, -ntis (după ședea).
Adicătelea, Preşedintele României este persoana care conduce PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI, Întrucât Constituţia nu conferă acestei funcţii calitatea de „şef de stat” şi nici nu echivalează funcţia cu cea a „şefului de stat” neavând atribuţii de conducere a instituţiei STATULUI şi nici instituţia Preşedintelui nu este echivalentă cu cea a Statului, rezultă clar că utilizarea sintagmei „şeful de stat al României” ca echivalentă cu cea de preşedinte al României este NELEGALĂ şi Improprie, aducând atingere unei corecte şi fidele reprezentări a ceea ce înseamnă Preşedintele României în raport cu Cetăţenii statului Român!

    LutykNo Gravatar · 26 ianuarie 2015 la 5:03 PM

    Pai din acest motiv nu ajunge Romania nicaieri: nu are sef.

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Lutyk.ro is using WP-Gravatar